Ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones

Geïntegreerde wijzigingen:

M.B. van 02.07.2018 - Pbl. 09.07.2018

09/07/2018
Ministerieel besluit
1